Yatay Geçiş Online Başvuru Formu

ÇOK ÖNEMLİ (Lütfen Okuyunuz) 1. Başvuru Formu (Öğrenci Islak İmzalı) 2. Onaylı transkript (izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge, Adayın bağlı bulunduğu Fakülte /Yüksekokul tarafından onaylanmış olarak) 3. Ders içerikleri (Üniversitenin resmi web sitesinden alınmış) 4. İkinci öğretimden örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10 a girdiğine dair onaylı belge, 5. Disiplin cezası almadığını gösteren resmi belge, Başvuru Formunu http://oidb.amasya.edu.tr/ogrenci/yatay-gecis linkinden alabilirsiniz. 6- Öğrencilerin girmiş oldukları bilgiler esas alınacaktır. Yanlış bilgi girilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. 7- 4'lük sistemdeki notların dönüşümü YÖK'ün dönüşüm tablosuna göre yapılacaktır. 8- Bilgi için 0 358 211 50 20 - 5270 Tel. Noyu arayabilirsiniz.

Kişisel Bilgiler
 
 
 
 
Akademik Bilgileri
 
 
 
 
 
 
Belgeler(pdf,doc,docx)